Meer Informatie Over Afspraken
                         en Veelgestelde Vragen

Gedragsconsult

Hoe ziet een gedragsconsult eruit?

Gedragsconsulten beginnen altijd met een gesprek waar we samen om tafel zullen zitten. Je kunt er met alle vragen over het gedrag, opvoeding en andere aspecten over je hond terecht. Er wordt besproken welke problemen je ervaart, wat de omstandigheden zijn en wat de voorgeschiedenis is. Aan de hand van al die informatie kan ik bepalen wat de oorzaken van het ongewenste gedrag zijn, welke factoren dit gedrag in stand houden, en krijg je helderheid over hoe we dit gaan oplossen. Na het intakegesprek zullen we gelijk praktisch van start gaan om het desbetreffende gedrag aan te pakken.

 

Wat gebeurd er na ons gedragsconsult?

Vaak is één gedragsconsult voldoende om het desbetreffende probleem op te lossen. Wel stel ik altijd voor om ongeveer twee weken na ons gedragsconsult telefonisch contact op te nemen, zodat we samen de vorderingen kunnen bespreken, behaalde doelen in kaart kunnen brengen, en uiteraard kunnen kijken waar het wellicht nog niet helemaal goed gaat. Als het nodig is om nogmaals samen te komen, kan er een vervolgconsult worden gepland, zodat we samen kunnen kijken waarom het nog niet helemaal goed gaat. Mocht het gedrag van de hond betrekking hebben op bijvoorbeeld de omgang met andere honden, dan kan er ook een roedeltraining gepland worden.

Hoe lang duurt een gedragsconsult?

De duur van een gedragsconsult bedraagt ongeveer 90 minuten en vind plaats bij jullie op locatie. Het tijdsbestek is uiteraard een schatting, en kan iets langer of korter zijn.

.......................................

Puppy Training

Hoe ziet een puppy training eruit?

Tijdens onze puppy training zullen we eerst samen om tafel gaan zodat ik je alle belangrijke en cruciale aspecten van opvoeding kan uitleggen. Ook kun je er met alle vragen over het gedrag, opvoeding en andere aspecten over je hond terecht. Ik zal daarbij kijken hoeveel kennis je al hebt van honden, en waar nodig deze overtuigingen wat kan bijsturen. Ook zal ik het gedrag van de hond nader toelichten zodra hij zich gaat ontwikkelen, en wat je allemaal kunt verwachten in de toekomst. We zullen vervolgens praktisch aan de slag gaan, ik zal je bijvoorbeeld laten zien hoe je op de juiste manier een bench moet gebruiken, de hond eten moet geven, op de juiste manier moet wandelen, enzovoorts.

Wat gebeurd er na onze puppy training?

Vaak is één puppy training voldoende om alle aspecten van opvoeding te bespreken en te doorlopen. Ik stel altijd voor om regelmatig telefonisch contact te houden, zodat we samen de ontwikkeling van de pup in de gaten kunnen houden. Heb je behoefte aan meerdere trainingen, of wil je met je pup eens langskomen bij mij om samen met mijn honden te socialiseren? Dan kan dat natuurlijk. Er kunnen vervolgtrainingen, of een roedeltraining worden gepland.

Hoe lang duurt een puppy training?

De duur van een puppy training bedraagt ongeveer 90 minuten en vind plaats bij jullie op locatie. Het tijdsbestek is uiteraard een schatting, en kan iets langer of korter zijn.

.......................................

Roedeltraining

Hoe ziet een roedeltraining eruit?

Tijdens een roedeltraining zullen we alle belangrijke aspecten bespreken en beoefenen die van belang zijn tijdens de wandeling. Je zult leren om bijvoorbeeld op een rustige manier langs andere honden te lopen, zonder dat je hond daarbij enthousiast, angstig, of agressief reageert. Ik zal laten zien hoe je de hond uit deze staat van bijvoorbeeld enthousiasme kunt halen, zodat de hond een nieuwe associatie maakt met het langs lopen van andere, vreemde honden. Op deze manier zal je voortaan ook thuis met rust langs andere honden lopen, zonder voortdurend situaties te moeten vermeiden. Ook zal ik tijdens deze roedeltraining laten zien hoe je de hond op een juiste, en rustige manier kennis kunt laten maken met andere honden. Op deze manier leert de hond de noodzakelijke sociale vaardigheden, die van belang zijn voor het vertrouwen en respect richting andere honden. Kortom: de hond (en natuurlijk jij) zal nieuwe ervaringen opdoen met andere honden tijdens deze roedeltraining, zodat hij ook thuis meer rust en acceptatie laat zien richting andere honden.

Wat gebeurd er na onze roedeltraining?

Vaak is één roedeltraining voldoende om alle aspecten van het rustig langslopen langs andere honden, tot kennismaken van andere honden te bespreken en te doorlopen. Wel stel ik altijd voor om ongeveer twee weken na onze roedeltraining telefonisch contact op te nemen, zodat we samen de vorderingen kunnen bespreken, behaalde doelen in kaart kunnen brengen, en uiteraard kunnen kijken waar het wellicht nog niet helemaal goed gaat. Mochten er meerdere roedeltrainingen nodig zijn, omdat de hond bijvoorbeeld zodanig in zijn angst of agressie zit, kunnen er uiteraard meerdere trainingen gepland worden.

Hoe lang duurt een roedeltraining?

De duur van een roedeltraining bedraagt ongeveer 50 minuten en vind plaats bij ons op locatie (Danikerbos te Geleen). Het tijdsbestek is uiteraard een schatting, en kan iets langer of korter zijn.

41876403_2184613051862128_67901858887195